غلتک بدون قدرت

  • Unpowered roller

    غلتک بدون برق

    غلتک نیرو یک قطعه گرد گرد است که تسمه نقاله را حرکت می دهد یا جهت حرکت آن را تغییر می دهد. می توان آن را به دو نوع تقسیم کرد: غلتک محرک و غلتک فرمان. غلتک درایو جز component اصلی برای انتقال نیرو است. غلتک قدرت رانندگی به غلتک تک قدرت تقسیم می شود (زاویه بسته بندی تسمه به غلتک قدرت زیر 200 درجه تا 230 درجه است) ، غلتک چند قدرت (به طور کلی برای قدرت بالا استفاده می شود) و غلتک دو قدرت (زاویه بسته بندی تا 350 درجه) نیاز ...