نوار نقاله تلسکوپی

  • telescopic conveyor

    نوار نقاله تلسکوپی

    اصل کار دستگاه تلسکوپی غلتکی بدون برق: نوار نقاله غلتکی تلسکوپی و نوار نقاله غلتکی معمولی همان تجهیزات حمل و نقل مداوم هستند که از تسمه نقاله انعطاف پذیر به عنوان تحمل مواد و اجزای کششی برای انتقال مواد از طریق حرکت تسمه نقاله استفاده می کنند. در مقایسه با نوار نقاله غلتکی معمولی ، دستگاه ذخیره تسمه ، دستگاه سیم پیچ تسمه و سایر مکانیسم ها را اضافه می کند. وقتی ماشین کششی به انتهای دم حرکت می کند ، کمربند وارد کمربند می شود ...