غلتک مربع

  • Square roller

    غلتک مربع

    تولید غلتک مربع عمدتا شامل چرخش اولیه بدنه غلتک ، توازن استاتیک اولیه ، اتصالات تداخل و جوشکاری سر شافت ، چرخش خوب و توازن دینامیکی خوب است. اگر تحمل رفتار ، مانند گرد بودن ، استوانه بودن و صاف بودن ، کمتر از 0.2 میلی متر باشد ، آسیاب استوانه ای بالایی یا چرخ رول آسیاب باید پس از پایان کار آسیاب شود. در صورت نیاز به سختی سطح ، باید فرآیند عملیات حرارتی اضافه شود. پس از غلتک برای ...