غلتک پلاستیکی

  • Plastic roller

    غلتک پلاستیکی

    مدل کاربردی مربوط به یک غلتک پلاستیکی است که شامل یک سیلندر ، یک پوشش انتهایی ، یک شافت غلتک ، یک دستگاه حذف صدا و عایق حرارت و یک دستگاه حذف الکتریسیته ساکن است. شافت غلتک استوانه ای است ، سیلندر استوانه ای توخالی است ، سیلندر در قسمت خارجی شافت غلتک پیچیده شده است ، پوشش های انتهایی در هر دو انتهای سیلندر مرتب شده اند ، ساختارهای داخلی پوشش های انتهایی در هر دو انتها سازگار است ، یاتاقان ها در داخل یاتاقان ثابت می شوند ...