غلتک نقاله شیار

  • Single groove roller

    غلتک شیار منفرد

    استفاده و نگهداری از غلتک شیاردار روش انتخاب 1. انتخاب طول: برای کالاهایی با عرض های مختلف ، غلتک با عرض مناسب باید انتخاب شود و "انتقال + 50 میلی متر" به طور کلی اتخاذ شده است 2. انتخاب ضخامت دیواره و قطر شافت: با توجه به وزن از مواد انتقال دهنده به طور مساوی بر روی غلتک تماسی توزیع شده ، بار مورد نیاز هر غلتک را محاسبه کنید تا ضخامت دیواره و قطر شاخه غلتک تعیین شود. 3. مواد غلتکی و ...