غلتک مخروطی دو شیار

  • Double groove conical roller

    غلتک مخروطی دو شیار

    ساختار غلتک زنجیره ای مخروطی از جنس استنلس استیل: با توجه به حالت رانندگی ، می توان آن را به خط غلتک قدرت و غیر غلتک خط تقسیم کرد ، با توجه به طرح ، می توان آن را به خط غلتک انتقال افقی ، غلتک انتقال غلتک و چرخش تقسیم کرد خط غلتک همچنین می تواند به طور خاص با توجه به نیاز مشتری طراحی شود تا نیازهای انواع مشتری را برآورده کند. عرض داخلی غلتک سنج استاندارد 100-2000 میلی متر است ، و غیره