نوار نقاله منحنی

  • curve conveyor

    نوار نقاله منحنی

    نوار نقاله منحنی می تواند نیازهای حمل و نقل یک ردیف برچسب زدن نوشیدنی ، پر کردن ، تمیز کردن و سایر تجهیزات را برآورده کند ، و همچنین می تواند یک ردیف را به چندین ردیف تبدیل کند و به آرامی راه برود ، به طوری که ظرفیت ذخیره سازی تولید می کند و نیازهای تغذیه انبوه ضدعفونی کننده را برآورده می کند ، سکوی ذخیره سازی بطری و دستگاه بطری سرد. ما می توانیم سر و دم نوار نقاله دو زنجیره ای را به زنجیره مخلوط با هم تداخل دهیم ، به طوری که بدن بطری (قوطی) در حالت پویا باشد می تواند فشار را برآورده ...