غلتک نقاله انباشته

  • Double sprocket accumulating conveyor roller

    غلتک نقاله جمع شده دو زنجیری

    غلتک انباشته قابل تنظیم: علاوه بر عملکرد انتقال قدرت ، به کالاها اجازه می دهد هنگام کار دستگاه رانندگی ، از تجمع در خط انتقال جلوگیری کنند و مقاومت در برابر آن به طور قابل توجهی افزایش نمی یابد. در حین حمل و نقل عادی ، ساختار انباشته نقش انتقال گشتاور را دارد. هنگامی که کالا مسدود می شود و از تجمع متوقف می شود ، گشتاور مقاومت در برابر مقاومت بیش از گشتاور کار محدود ، آستین انباشته یا صفحه اصطکاک لغزش ،